Intros Regler

Når vi er så mange mennesker, er der visse regler, der skal overholdes for at vi alle sammen får mest muligt ud af introforløbet. Derudover kan du læse om vejledernes holdning og forventning til bl.a. alkohol.

Intro og alkohol

Der er blandede holdninger til alkohol, hvorfor vi vil benytte lejligheden til at fortælle om, hvad vejledernes holdning er, og hvad du kan forvente under introforløbet, da det er i vores interesse, at så mange som muligt vil få et godt introforløb.

Alle vejlederne vil naturligvis gerne hygge og feste sammen med dig og dine nye medstuderende. Derfor vil vi også drikke øl sammen med jer på rusturen og, når dagens program er slut, på skolen. Under rusturen vil der altid være minimum én vejleder, der er ædru. Derved er der altid minimum én ædru vejleder, hvis du har brug for en at snakke med. Ligeledes kan denne person køre til skadestuen, skulle vi være så uheldige, at nogen kommer til skade.

Intro og stoffer

Der er ikke så meget at sige om dette andet end, at DØK Intro har en nultolerance politik overfor alle former for stoffer, og enhver brug af disse medfører øjeblikkelig eksklusion fra både introforløbet og rusturen. Hvis dette sker på rusturen er der øjeblikkelig hjemrejse for egen regning! I værste fald kan dette medføre en eksklusion fra studiet!

Respekt for dine medstuderende

Alle studerende på DØK er voksne mennesker og vil blive behandlet derefter. Derfor dikterer vejlederne ikke, hvor meget i må drikke, selvom vi opfordrer til at holde igen eller gå i seng, hvis vi vurderer at det er til jeres eget bedste. Derfor forventer vi også, at I alle behandler hinanden med respekt, og er der nogen, der ikke har lyst til at drikke, skal dette respekteres. DØK Intro tolererer ikke gruppepres og vejlederne griber ind, hvis der er nogen, der forsøger sig på det. Det kan ikke undgås, at der er folk, som vil drikke sig fulde, men sig fra, hvis ikke det passer dig. Husk på, at du skal være på studiet i 3-5 år, og dummer du dig under introforløbet, vil det sandsynligvis blive husket - så pas også på dig selv. Vær med til, at flest muligt får det fedeste introforløb og en fantastisk start på DØK-studiet!